Bilety na tramwaj wodny

Sprzedaż biletów  odbywa się za pomocą systemu internetowej sprzedaży oraz na statku.
Bilet jest ważny na jeden przejazd od przystanku, na którym pasażer wsiadł do przystanku końcowego. Bilety należy zachować do kontroli.

Sprzedaż internetowa biletów - uruchomiona zostanie od poniedziałku, 20.04.2020 od godz. 10:00.

Zakupu biletów od 20.04.2020 r. będzie można dokonać na stronie www.zegluga.pl/rejsy-ztm.
Do zakupu elektronicznego dostępna będzie liczba biletów na maksymalnie 50% miejsc na statku, dla danego rejsu, tj. do 25 miejsc i 3 rowerów dla statku „SONICA” lub ”SONICA I”.
Nie ma możliwości zakupu drogą elektroniczną większej liczby biletów na jeden rejs.
Zasady sprzedaży biletów przez Internet:

 • Zakupu biletów na wyznaczone w rozkładzie rejsy można dokonywać najpóźniej do dnia poprzedzającego rejs do godziny 23:59.
 • Istnieje możliwość zakupu biletów na nie więcej niż 25 miejsc i 3 rowery.
 • Bilet jest ważny tylko na wybrany rejs z gwarancją miejsca na przystanku początkowym (dla linii F5: Żabi Kruk, Brzeźno; dla linii F6” Targ Rybny, Sobieszewo).

Kup bilety

Regulamin Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów znajduje się na stronie www.zegluga.pl

Ceny biletów (podajemy ceny obowiązujące latem 2020):

          Rodzaj biletu  Linia tramwaju wodnego
 F5  F6
   Bilet normalny  20,00zł  20,00zł
   Bilet ulgowy  10,00zł  10,00zł
   Bilet na rower  5,00zł  5,00zł

Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku miejsc na statku, pasażerowie oczekujący na przystanku nie będą mogli skorzystać z rejsu tramwajem wodnym na linii F5 i F6.

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)

 • kombatanci na podstawie legitymacji kombatanckiej,
 • dzieci w wieku 4 do 7 lat,
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych, policealnych, ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych do ukończenia 24 roku życia  na podstawie legitymacji szkolnej której wzór określa załącznik nr 3 (wzór 66) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010r. Nr 97, poz.624),
 • studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej,
 • młodzież niezdolna do pracy oraz młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 18 -30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dokumentem ze zdjęciem,
 • studenci zagranicznych uczelni do ukończenia 26 roku życia na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 "student" lub "ISIC".

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH (dla wszystkich linii tramwaju wodnego)

 • senatorowie i posłowie na Sejm, na podstawie legitymacji posła, senatora,
 • dzieci do lat 4,
 • niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP,
 • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. inwalidzkiej, na podstawie dokumentu stwierdzającego inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczone do I gr. inwalidzkiej osoby podlegające opiece,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej d.s. inwalidztwa i zatrudnienia i dokumentu ze zdjęciem, wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
 •  posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca, raz w roku kalendarzowym, na jednej trasie (rejsie).
 • Osoby, o których mowa powyżej mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu, jeżeli przed wejściem na pokład tramwaju wodnego pobiorą bilet bezpłatny od jego załogi, a w przypadku zakupu bezpłatnego biletu w internetowym systemie sprzedaży biletów, będą w posiadaniu bezpłatnego biletu w formie wydruku na papierze formatu A4 albo zapisu na przenośnym urządzeniu elektronicznym w formacie PDF.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 58 520 57 00