Jak doładować Kartę Miejską?

Kartę miejską imienną i na okaziciela można doładować biletem okresowym:

UWAGA: Przed odejściem od kasy biletowej należy zawsze sprawdzić paragon, na którym będzie widoczny rodzaj, zakres i data ważności biletu, tak aby w razie pomyłki móc od razu skorygować błąd.

Po odejściu od kasy wszelkie reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie po okazaniu paragonu w Punktach Obsługi Klienta ZTM.