Jak otrzymać Kartę Miejską?

1. KARTA MIEJSKA NA OKAZICIELA

Kartę miejską NA OKAZICIELA można otrzymać od ręki w Punktach Obsługi Klienta ZTM (dane teleadresowe Punktów Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku wraz z zakresem zadań znajdują się w tym linku), po opłaceniu kaucji w wysokości 10 zł. Posiadacze kart miejskich NA OKAZICIELA mogą je doładowywać we wszystkich punktach sprzedaży biletów elektronicznych, ale tylko biletami okresowymi na okaziciela.

2. KARTA MIEJSKA IMIENNA

Aby otrzymać kartę miejską IMIENNĄ należy złożyć wniosek przez internet (zalecamy ten sposób) lub osobiście:

INTERNET 

a) wypełnij wniosek przez internet
b) dołącz aktualne zdjęcie spełniające wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego,
c) wpisz adres zameldowania,
d) wybierz gdzie chcesz odebrać kartę,
e) zapoznaj się z "Instrukcją obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej",
f) zapoznaj się z "Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"
g) przelej 10 zł na konto ZTM - kaucja za kartę:

Nazwa odbiorcy:
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
ul. Na Stoku 49

Nr konta na które należy wpłacić kaucję:
BANK PeKaO SA
38 1240 1268 1111 0010 3859 8336

Tytuł przelewu:
Dane dotyczą osoby składającej wniosek
NR_wniosku, imię i nazwisko np: 00-YY-000000, JAN KOWALSKI

Odbiór karty maksymalnie 5 dni roboczych od daty wpływu kaucji na konto ZTM

Odbierając kartę miejską należy podać numer wniosku

OSOBIŚCIE

a) wypełnij wniosek pobrany z naszej strony (wniosek PDF),
b) wypełnij wniosek pobrany na punkcie podanym poniżej: 

- może to być Punkt Obsługi Klienta ZTM (dane teleadresowe Punktów Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku wraz z zakresem zadań znajdują się w tym linku),
- może to być pozostały punkt sprzedaży biletów  (LISTA PUNKTÓW ZBIERAJĄCYCH WNIOSKI DO KART MIEJSKICH IMIENNYCH).

Składając wniosek osobiście, należy dołączyć do niego zdjęcie i wpłacić kaucję 10 zł. Po upływie maksymalnie 10 dni roboczych od chwili złożenia wniosku, Kartę Miejską imienną będzie można odebrać w miejscu, gdzie został złożony wniosek.

Uwaga! Kartę Miejską należy odebrać w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po tym terminie Karta Miejska zostaje unieważniona.

Uwaga! Bez względu na to, w jaki sposób pasażer złoży wniosek, kartę miejską należy doładować odpowiednim biletem, by móc z niej korzystać w komunikacji miejskiej.