Jak otrzymać Kartę Miejską?

 1. KARTA MIEJSKA IMIENNA

  Aby otrzymać kartę miejską IMIENNĄ należy złożyć wniosek przez internet (zalecamy ten sposób) lub osobiście:

  INTERNET 

  a) wypełnij wniosek przez internet
  b) dołącz aktualne zdjęcie spełniające wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego,
  c) wpisz adres zameldowania,
  d) wybierz gdzie chcesz odebrać kartę,
  e) zapoznaj się z "Instrukcją obsługi karty miejskiej i elektronicznej legitymacji studenckiej",
  f) zapoznaj się z "Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"
  g) przelej 10 zł na konto ZTM - kaucja za kartę:

  Nazwa odbiorcy:
  Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
  ul. Na Stoku 49

  Nr konta na które należy wpłacić kaucję:
  BANK PeKaO SA
  38 1240 1268 1111 0010 3859 8336

  Tytuł przelewu:
  Dane dotyczą osoby składającej wniosek
  Numer wniosku, imię i nazwisko np: 00-YY-000000, JAN KOWALSKI

  Po upływie maksymalnie 5 dni roboczych od daty wpływu kaucji na konto ZTM, Kartę Miejską będzie można odebrać w wybranym punkcie.

  Odbierając kartę miejską należy podać numer wniosku

  OSOBIŚCIE

  a) wypełnij wniosek pobrany z naszej strony (wniosek PDF),
  b) wypełnij wniosek pobrany na punkcie podanym poniżej: 

  - może to być Punkt Obsługi Klienta ZTM (dane teleadresowe Punktów Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku wraz z zakresem zadań znajdują się w tym linku),
  - może to być pozostały punkt sprzedaży biletów  (LISTA PUNKTÓW ZBIERAJĄCYCH WNIOSKI DO KART MIEJSKICH IMIENNYCH).

Składając wniosek osobiście, należy dołączyć do niego zdjęcie i wpłacić kaucję 10 zł. Po upływie maksymalnie 10 dni roboczych od chwili złożenia wniosku, Kartę Miejską będzie można odebrać w miejscu, gdzie został złożony wniosek.

Uwaga! Kartę Miejską należy odebrać w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po tym terminie Karta Miejska zostaje unieważniona.

Uwaga! Bez względu na to, w jaki sposób pasażer złoży wniosek, kartę miejską należy doładować odpowiednim biletem, by móc z niej korzystać w komunikacji miejskiej.

 

2. KARTA MIEJSKA NA OKAZICIELA

Kartę miejską NA OKAZICIELA można otrzymać od ręki w Punktach Obsługi Klienta ZTM (dane teleadresowe Punktów Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku wraz z zakresem zadań znajdują się w tym linku), po opłaceniu kaucji w wysokości 10 zł. Posiadacze kart miejskich NA OKAZICIELA mogą je doładowywać we wszystkich punktach sprzedaży biletów elektronicznych, ale tylko biletami okresowymi na okaziciela.