Jak używać Karty Miejskiej?

Biletu elektronicznego nie trzeba nigdzie kasować. Podczas kontroli bilet będzie sprawdzany przez kontrolera za pomocą specjalnego czytnika.