Legitymacja studencka

Ładowanie elektronicznych legitymacji studenckich biletami okresowymi komunikacji miejskiej w Gdańsku.

Uwaga! Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464), legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do dnia 14.10.2021 r.

W przypadku uczelni medycznych (m.in GUMed), objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1833), które utraciło moc w dniu 1.09.2021 r., termin 60-dniowy kończy się dopiero w dniu 31.10.2021 r. Zatem dotychczasowe legitymacje studentów uczelni medycznych zachowują ważność do dnia 31.10.2021 r.

Studenci uczelni takich jak:

 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku,
 • Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Gdańsku,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

mogą załadować bilet okresowy na elektroniczną legitymację studencką.

Co zrobić, żeby korzystać z biletu okresowego na legitymacji studenckiej?

1. Złóż „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji studenckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacją studencką w jednym z czterech punktów przyjmowania wniosków

 • Punkt Obsługi Klienta Nr 2, ul. Wyspiańskiego 9A
 • Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska)
 • Punkt Reklamacyjny, ul. Na Stoku 49

Godziny pracy punktów

Uwaga! Pokwitowanie złożenia legitymacji wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem będzie stanowiło tymczasowe zaświadczenie o uprawnieniu do ulgi w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku (tylko tramwaje i autobusy). Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych.

2. Odbiór legitymacji w miejscu złożenia wniosku.
3. Doładować legitymację biletem w dowolnym punkcie sprzedaży (aktualna lista punktów na stronie www.ztm.gda.pl).
4. Przeniesienie ważnego okresowego biletu elektronicznego na legitymację studencką.

Osoba, która posiada już kartę miejską imienną z załadowanym ważnym biletem okresowym może „przenieść” bilet na legitymację studencką. W tym celu składa wniosek o doładowanie elektronicznej legitymacji studenckiej biletem okresowym TYLKO w Punkcie Reklamacyjnym przy ul. Na Stoku 49 (parter pok 16). Do czasu przeniesienia biletu dalej korzysta z imiennej karty miejskiej. W momencie odbioru przygotowanej legitymacji okazuje kartę miejską. Wówczas nastąpi „przełożenie” biletu na legitymację. Karta miejska może być zachowana lub oddana, co oznacza zwrot kaucji lub jej zachowanie.

Pobierz wniosek o przystosowanie legitymacji studenckiej do ładowania elektronicznym biletem okresowym:
wniosek (aktualizacja: 06.11.2019)