Legitymacja studencka

Ładowanie elektronicznych legitymacji studenckich biletami okresowymi komunikacji miejskiej w Gdańsku.

Uwaga! Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Oznacza to, że nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji!

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Informacje zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, Wojewodów, Marszałków i banków.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

Studenci uczelni takich jak:

 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku,
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Gdańsku,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

mogą załadować bilet okresowy na elektroniczną legitymację studencką.

Co zrobić, żeby korzystać z biletu okresowego na legitymacji studenckiej?

1. Złóż „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji studenckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacją studencką w jednym z czterech punktów przyjmowania wniosków

 • Punkt Obsługi Klienta Nr 2, ul. Wyspiańskiego 9A
 • Punkt Obsługi Klienta Nr 3, Dworzec PKP Gdańsk Główny (w tunelu)
 • Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska)
 • Punkt Reklamacyjny, ul. Na Stoku 49

Godziny pracy punktów

Uwaga! Pokwitowanie złożenia legitymacji wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem będzie stanowiło tymczasowe zaświadczenie o uprawnieniu do ulgi w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku (tylko tramwaje i autobusy). Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych.

2. Odbiór legitymacji w miejscu złożenia wniosku.
3. Doładować legitymację biletem w dowolnym punkcie sprzedaży (aktualna lista punktów na stronie www.ztm.gda.pl).
4. Przeniesienie ważnego okresowego biletu elektronicznego na legitymację studencką.

Osoba, która posiada już kartę miejską imienną z załadowanym ważnym biletem okresowym może „przenieść” bilet na legitymację studencką. W tym celu składa wniosek o doładowanie elektronicznej legitymacji studenckiej biletem okresowym TYLKO w Punkcie Reklamacyjnym przy ul. Na Stoku 49 (parter pok 16). Do czasu przeniesienia biletu dalej korzysta z imiennej karty miejskiej. W momencie odbioru przygotowanej legitymacji okazuje kartę miejską. Wówczas nastąpi „przełożenie” biletu na legitymację. Karta miejska może być zachowana lub oddana, co oznacza zwrot kaucji lub jej zachowanie.

Pobierz wniosek o przystosowanie legitymacji studenckiej do ładowania elektronicznym biletem okresowym:
wniosek (aktualizacja: 06.11.2019)