O Karcie Miejskiej

Karta miejska to bezkontaktowa karta mikroprocesorowa, która została wprowadzona do komunikacji miejskiej w Gdańsku od 01.07.2006 r. Karta jest nośnikiem informacji, na który można zapisać wybrany przez posiadacza bilet okresowy na komunikację miejską w Gdańsku. Karta została wykonana w nowoczesnej technologii mikroprocesorowej (powszechnie na świecie nazywa się ją również kartą elektroniczną, a w języku specjalistycznym - kartą bezstykową lub zbliżeniową).

Wyróżniamy:
- karty imienne,
- karty na okaziciela.

Dlaczego warto używać karty miejskiej?

Karta jest wygodna:
- w razie zmian rodzaju biletu, uprawnień do ulg czy zmian w taryfie pasażer nie będzie musiał wymieniać karty
- ma wymiar karty kredytowej, więc łatwo ją przechowywać w portfelu czy kieszeni.

Karta jest bezpieczna:
- praktycznie nie do złamania przez fałszerzy
- w przypadku kradzieży można ją odtworzyć

Karta jest trwała - może być używana nawet do 10 lat i jest odporna na zniszczenie

Karta jest ekologiczna - zmniejsza zużycie papieru koniecznego do produkcji tradycyjnych biletów

Karta jest perspektywiczna - umożliwi w przyszłości wykorzystanie jej także do innych funkcji, np. zapłacenia za parking lub opłacenia wstępu do muzeum, na koncert itp.