Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
O ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego


Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku istnieje od 2005 roku. Jego powstanie wynikło z konieczności rozdzielenia funkcji organizacji i kontroli przewozów od bieżącej działalności eksploatacyjnej, na wzór rozwiązań wdrożonych wcześniej w Europie Zachodniej oraz niektórych miastach Polski. Celem władz Miasta było utworzenie instytucji, która będzie analizować zarówno potrzeby mieszkańców jak też  koszty operatorów i racjonalizować je pod kątem możliwości budżetowych Miasta.

Chociaż ZTM Gdańsk jest stosunkowo młodą instytucją, pracują w nim ludzie, którzy od wielu lat byli lub są związani z komunikacją miejską, a swe doświadczenia wyniesione z poprzednich miejsc pracy wykorzystują w celu najefektywniejszego - przy posiadanych środkach - organizowania komunikacji miejskiej. Głównym zadaniem rolą ZTM jest zatem organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich. Cele te są realizowane poprzez:

*    prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb
      transportowych mieszkańców,
*    planowanie sieci i układu linii komunikacji miejskiej,
*    opracowywanie rozkładów jazdy,
*    prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych na wykonywanie
      usług transportu zbiorowego,
*    kontrola świadczenia usług przewozowych pod względem ich zgodności z warunkami umów,
*    sprzedaż biletów,
*    promocja transportu publicznego,
*    wydawanie zezwoleń na wykonywanie komercyjnych przewozów pasażerskich i uzgadnianie
      rozkładów jazdy,
*    przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach dotyczących
      komunikacji publicznej,
*    uzgadnianie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i projektów komunikacji zastępczej
      na czas prowadzenia remontów i inwestycji drogowych oraz
*    współpraca przy planowaniu inwestycji miejskich w szczególności w zakresie infrastruktury
      transportu zbiorowego.

Z kalendarium Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku:

2005 – powstanie ZTM jako jednostki budżetowej na mocy uchwały
              Rady Miasta Gdańska nr XXXV/1076/05 z 17 lutego 2005,

2006 - przejęcie od Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (ZKM) dystrybucji biletów wraz z punktami sprzedaży biletów na ul. Chlebnickiej oraz na ul. Grunwaldzkiej,

*    przejęcie od ZKM zadań w zakresie kontroli biletów. Wyłonienie w drodze  przetargu
      firmy kontrolującej bilety w autobusach i tramwajach,
*    wprowadzenie elektronicznego systemu sprzedaży biletów, co przyczyniło się do
      zwiększenia dostępności biletów okresowych,
*    uruchomienie projektu „Tramwaj wodny”, który mając na celu m.in. ochronę środowiska
      naturalnego oraz ograniczenie ruchu samochodowego na Półwyspie Helskim stał się dużą
      atrakcją turystyczną, łącząc miasta położone nad Zatoką Gdańską za pomocą następujących linii:

  F1    Gdańsk – Hel – Gdańsk

  F2    Sopot – Hel – Sopot

  F3    Gdańsk – Sopot - Gdańsk

2007 – powstanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
              w którego pracach ZTM aktywnie uczestniczy,

*    rozpoczęcie sprzedaży biletu metropolitalnego,
*    umożliwienie doładowań biletami okresowymi elektronicznych legitymacji studenckich,
*    uruchomienie nowej linii tramwajowej nr 1 na Chełm,

2008 – zorganizowanie w Gdańsku zjazdu Komisji Zarządów
             Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,

*    otrzymanie nagrody „Skrzydła Trójmiasta 2008” za projekt „Tramwaj wodny”,

2009 – przejęcie obsługi podmiejskich linii ZTM przez PKS i Warbus,

*    przeniesienie Punktu Obsługi Klienta z ul. Chlebnickiej na pętlę tramwajową „Chełm Witosa”,
*    ujednolicenie taryfy biletowej w Trójmieście,
*    uruchomienie nowej linii F4 Gdańsk - Sobieszewo w ramach projektu „Tramwaj wodny”,
*    przejęcie od przewoźników zadań w zakresie informacji przystankowej, w wyniku czego
      nastąpiło ujednolicenie systemu informacji przystankowej (tablice, rozkłady jazdy,
      komunikaty, itp.),

2010 – uruchomienie, kursującej w okresie wakacyjnym, nocnej linii tramwajowej N0,

*    powstanie Punktu Obsługi Klienta nr 3 w tunelu Dworca Głównego PKP w Gdańsku,
*    uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej,
*    powstanie Stanowiska ds. Nadzoru Ruchu

2011 – wprowadzenie Karty Dużej Rodziny,

*    wprowadzenie do sieci dystrybucji biletów automatów biletowych zlokalizowanych
      w kilkudziesięciu punktach miasta, umożliwiających dokonywanie zakupów biletów,
      doładowań Kart Miejskich i regulowanie płatności gotówką i kartami płatniczymi,

2012 

*    utworzenie Centrali Ruchu ZTM,
*    przedłużenie linii tramwajowej z Chełmu do pętli „Łostowice Świętokrzyska”,
*    organizacja komunikacji miejskiej podczas EURO 2012 w Gdańsku,
*    zakończenie projektu tramwaj wodny F1, F2 i F4,
*    uruchomienie nowych linii tramwaju wodnego:
     F5 Żabi Kruk – Westerplatte; F6 Targ Rybny - Narodowe Centrum Żeglarstwa,
*    wprowadzenie systemu sprzedaży biletów elektronicznych przez Internet
      i telefon komórkowy,
*    uruchomienie strony mobilnej ZTM m.ztm.gda.pl

2013

*    uruchomienie „wirtualnych tablic” Systemu Informacji Pasażerskiej na stronie
      internetowej ZTM, wyświetlających rzeczywiste czasy odjazdu pojazdów wszystkich
      operatorów z przystanków,
*    udział w pracach wdrożeniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu
      Zarządzania Ruchem TRISTAR
*    uruchomienie profilu ZTM w Gdańsku na portalu społecznościowym Facebook,
*    udostępnienie siedziby Centrali Ruchu zorganizowanym grupom uczniów w celach
      edukacyjnych.

2014


*    zwiększenie funkcjonalności biletomatów o możliwość doładowania telefonów
      oraz sprzedaż biletów SKM,
*    opracowanie i publikacja Planu transportowego na lata 2014-2030.

2015

*    organizacja Komisji Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Gdańsku,
*    uruchomienie nowej linii tramwajowej z Siedlec do Piecek – Migowa.
     

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny