Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   100   101   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   322   512   574   606   622   658   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]   Tramwaje wodne:  [  F5   F6    ]  
Skargi i wnioski

Szanowni Pasażerowie,

składając skargę lub wniosek uprasza się o zamieszczenie w treści poniższej klauzuli:

W związku z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  (Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na (* - niepotrzebne skreślić):

1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu rozpatrzenia skarg i wniosków (*),

2. powierzenie moich danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jednostce, do właściwości której rozpatrzenie skargi/wniosku przynależy (wykaz jednostek: www.ztm.gda.pl zakładka RODO), w celu rozpatrzenia skarg i wniosków (*).


Ponadto zgodnie z :
- art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

- § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych.
Uwagi do rozkładów jazdy i wnioski dotyczące przebiegu linii komunikacji miejskiej w Gdańsku prosimy przesyłać na adres: ztm@gdansk.gda.pl.

W sprawach dotyczących skarg i interwencji Dyrektor oraz zastępcy Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku przyjmują, po wcześniejszym umówieniu, w pok. 112, ul. Na Stoku 49 w czwartki w godz. 12:00 ÷ 14:00.

Prezydent Miasta przyjmuje w sprawach skarg i interwencji, po uprzednim umówieniu, w pok. 20 ul. Nowe Ogrody 8/12. Zastępcy Prezydenta przyjmują w sprawach skarg i interwencji we wszystkie środy, po uprzednim umówieniu, w pok. 20 ul. Nowe Ogrody 8/12.

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny