Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   606   622   658   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
Otwarty dialog podstawą działania gdańskiego ZTM

Dłuższe czasy przejazdów, dostosowane do warunków drogowych, korekty przebiegu tras autobusowych, zmiany statusu przystanków – to realizacja postulatów zgłaszanych do ZTM zarówno przez mieszkańców, Rady Dzielnic, jak i pracowników zatrudnionych przez operatorów świadczących usługi przewozowe. Wszystko ma służyć jednemu celowi – poprawie jakości funkcjonowania komunikacji publicznej, co przekłada się z automatu na satysfakcję i zadowolenia jej pasażerów.

Poszerzenie dialogu społecznego, by wspólnie współpracować nad zmianami prowadzącymi do polepszenia jakości komunikacji, to jeden z priorytetów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Stąd rozmowy i spotkania z interesariuszami, zarówno mieszkańcami, przedstawicielami Rad Dzielnic, jak i przedsiębiorstwami, świadczącymi usługi przewozowe – mówi Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku. – Komunikacja miejska musi podnosić standardy funkcjonowania i do tego celu zmierzamy, do ciągłego podnoszenia jakości. Dlatego też szukamy nowych rozwiązań wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami wypracowując zmiany, przekładające się na polepszenie sytuacji – deklaruje.

Priorytet miasta: komunikacja miejska

Od wielu lat Miasto Gdańsk traktuje komunikację miejską jako jeden z priorytetów. Dzięki temu na przestrzeni choćby ostatniej dekady zaszły na tym obszarze działań miasta ogromne zmiany na lepsze. Potężne inwestycje w infrastrukturę: nowe torowiska czy modernizacje istniejących, zakup nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego, to zaledwie część zmian. Trwająca od wielu rozbudowa sieci tramwajowej i siatki połączeń autobusowych przyczyniła się do zwiększenia liczby pasażerów ze 161 milionów w 2004 r. do 175 milionów za 2018 r. Trudno o lepszy dowód na to, że zainicjowane przed dekadą zmiany miały sens.

By polepszać rozkłady

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest otwarty na dialog w kwestii m.in. ulepszania rozkładów jazdy. Wnioski, dotyczące wprowadzenia nowych rozwiązań, są zawsze dogłębnie analizowane pod kątem przełożenia na codzienne funkcjonowanie autobusów i tramwajów. Po przedyskutowywaniu są wprowadzane w życie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ZTM wprowadził kilkadziesiąt postulowanych przez różne grupy interesariuszy zmian.

- Dobry przykład to wydłużenie czasów przejazdu, czyli dostosowanie tego czasu do realnych warunków panujących na drodze, np. korków, co umożliwia trzymanie się rozkładowego czasu – tłumaczy specyfikę jednej ze zmian Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku. – Z kolei dłuższe postoje na pętlach gwarantują punktualny odjazd, nawet jeżeli poprzedni kurs zakończył się z opóźnieniem - uściśla Zomkowski.

***
Poniżej przedstawiamy kilka z najważniejszych zmian, wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat w komunikacji miejskiej, na wnioski mieszkańców, Rad Dzielnic, pracowników operatorów:

TRAMWAJE

• Wydłużenie postojów na linii 5 w szczycie porannym i popołudniowym
• Wydłużenie postojów na linii 10 na krańcu Brętowo PKM,
• Wydłużenie postojów na linii 12, na pętli Oliwa,
• Wydłużenie postojów na linii 6 na węźle integracyjnym Łostowice Świętokrzyska, również w dni świąteczne,

AUTOBUSY

• Linia 113: wydłużenie czasu przejazdów,
• Linie 113, 213, N13: wycofanie z ul. Kampinoskiej (objazd z powodu stanu nawierzchni drogi),
• Linia 115: korekta czasów przejazdu, dodatkowy autobus w porannym szczycie przewozowym, wydłużenie postojów wyrównawczych i przerw w szczycie porannym,
• Linia 118: korekta czasów przejazdu,
• Linia 157: wydłużenie czasów przejazdu Fabryczna – Bysewo – Fabryczna, wydłużenie postojów wyrównawczych, dodatkowy autobus w popołudniowym szczycie przewozowym,
• Linie 158, 258, T8: wydłużenie czasów przejazdów na objazdach, tabliczka „przystanek początkowy” na przystanku Stogi Plaża
• Linia 166: skierowanie przez Przejazdowo Makro,
• Linia 189: udostępnienie kierowcom GAiT zaplecza socjalnego na Dworcu PKS,
• Linia 227: korekta czasów przejazdu,
• Linia N1: skierowanie wybranych kursów przez ul. Chrobrego do bazy (zamiast przez Hallera – Kościuszki),
• Linia N2: uruchomienie kursu 23:25 z Nowego Portu, celem umożliwienia motorniczym powrotu do domów,
• Linia N4: korekta czasów przejazdów, dodanie autobusu celem wydłużenie postojów wyrównawczych na pętli „Jaworzniaków”, umożliwienie wykonywania kursów służbowych,
• Linie N12 i N13: wpisanie do rozkładów jazdy przejazdów technicznych z przystanku Żabianka SKM do pętli Oliwa PKP, by umożliwić kierowcom korzystanie z tamtejszego zaplecza socjalnego,
• Linie nocne: połączenie zadań dziennych z nocnymi, dla wygody kierowców, którzy dzięki temu nie muszą zmieniać wozów na bazie,
• Wydłużanie czasów dojazdów między bazą autobusową a poszczególnymi przystankami początkowymi i końcowymi,
• Zmiana statusu przystanku „Przejazdowo Dobrowo”, kierunek Górki Wschodnie, ze stałego na warunkowy.

 

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny