Tramwaje:  [  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]   Autobusy:  [  T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911    ]  
Nocne autobusy:  [  N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13    ]  
RODO

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie jako RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49.

Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: ztm-dl-iod@gdansk.gda.pl

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przekazujemy Państwu informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego, m.in.:
 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy – imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres email, wizerunek, dane szczególnych kategorii (opcjonalnie) w celach związanych z:
  1. wystawieniem Karty Miejskiej,
  2. ładowaniem jej biletami
  3. prowadzeniem ewidencji Kart Miejskich,
  4. przewozem osób niepełnosprawnych w ramach systemu pomocy społecznej,
  5. zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia,
   a także w celu
  6. rozpatrywania reklamacji,
  7. rozpatrywania skarg i wniosków;
 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych – ZTM powołał Inspektora ochrony danych;
 • podmioty, którym Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. Gdańskie Centrum Informatyczne - jednostce obsługującej systemy informatyczne,
  2. operatorom/przewoźnikom: GAiT Sp. z o.o., BP Tour, PKM Gdynia, PKS Sp. z o.o., ALKA –TRANS Usługi Transportowe Alicja Sabak, GUCIO Janusz Klicner, Firma Handlowo-Usługowa "MATEOBUS" Sławomir Tecław, PRZEWOZY AUTOKAROWE JAN KILIAN,
  3. MZK Wejherowo,
  4. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
  5. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
  6. NetPC,
  7. Mennica Polska S.A.,
  8. punkty sprzedaży biletów okresowych (Urzędy Pocztowe nr 4, 8, 18, 24, 26 i 50, Kasy EMAR na Dworcu Głównym PKP, we Wrzeszczu i w Sopocie, Firma Handlowa Janina Kotowoda, MROZEK Grzegorz Zima, PHU „NIKA” Edyta Wollenberg),
  9. EMCARD a.s.,
  10. ZW Renoma Sp. z o.o.,
  11. sądy, organy egzekucyjne, firmy windykacyjne i pełnomocnicy procesowi;
 • macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych;
 • przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – nie dotyczy;
 • okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • obowiązki Administratora: ZTM wdraża i uaktualnia środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez administratora danych Państwa praw i wolności.
W razie pytań związanych z przekazanymi powyżej informacjami zachęcamy do kontaktu z Inspektorem ochrony danych Zarządu Transportu Miejskiego.

 
Strona główna

Dyrekcja i kierownicy

RODO

Ceny biletów

  Punkty sprzedaży
  Automaty biletowe
Tramwaj wodny

Karta Miejska

Gdańska
    Karta Dużej Rodziny


Ogólnopolska
     Karta Dużej Rodziny


Legitymacja studencka

Kontrola biletowa

Niepełnosprawni

Zezwolenia

Przetargi

Praca

Informacja dla pasażera

Otwarte dane ZTM

Linki

O ZTM

Kontakt

Skargi i wnioski

Reklamacje

strona bip

strona miasta gdańska


Gdańskie Centrum Kontaktu

telefoniczny