Skrócenie przedsprzedaży biletów okresowych w maju br.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą taryfy biletowej od 01.06.2022 r. przedsprzedaż biletów okresowych w maju zostaje skrócona do 5 dni licząc od dnia zakupu do dnia rozpoczęcia ważności biletu.

Oznacza to, że np. bilet ważny od 27 maja będzie można zakupić najwcześniej 22 maja. Skrócenie okresu przedsprzedaży występować będzie tylko w maju.