Ważne zmiany na liniach tramwajowych

Od poniedziałku 07.02.2022 r. obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu wszystkich linii tramwajowych. Największe dotyczyć będą linii 7, 10 i 12.
 • skrócą się czasy przejazdu w związku z wprowadzeniem priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniach ul. Rakoczego z ul. Piekarniczą oraz ul. Rakoczego z ul. Schuberta,
 • po korekcie czasu przejazdu zmniejszy się prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień, ale co ważne nie wydłuży się czas przejazdu na żadnej z tras,
 • liczba kursów i pojemność tramwajów będzie lepiej dopasowana do potrzeb.

W marcu natomiast planowane są kolejne zmiany na liniach, w tym skracanie czasu przejazdu tramwajów i przywrócenie częstszych kursów (co 20 minut) w niedziele i święta w godzinach przedpołudniowych. Ma to związek z coraz większą liczbą pasażerów.   

Szczegółowe zmiany obowiązujące od 07.02.2022 r.:

Linie 2 i 4

 • we wszystkie dni tygodnia skorygowane zostaną czasy przejazdu na odcinku „Śródmieście SKM” – „Chałubińskiego”, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień,
 • niewielkie zmiany w rozkładach jazdy w dni powszednie,
 • w niedziele i święta dodatkowe kursy linii 2 około godz. 13:00.

Linia 3

 • we wszystkie dni tygodnia skorygowane zostaną czasy przejazdu na odcinku „Śródmieście SKM” – „Chałubińskiego”, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień,
 • niewielkie zmiany we wszystkich rozkładach jazdy.

Linia 5

 • niewielkie zmiany w rozkładzie jazdy w dni powszednie.

Linia 6

 • we wszystkie dni tygodnia skorygowane zostaną czasy przejazdu na odcinku „Śródmieście SKM” – „Chałubińskiego”, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień,
 • niewielkie zmiany w rozkładzie jazdy we wszystkie dni tygodnia.

Linia 7

 • korekta czasu przejazdu na odcinku „Śródmieście SKM” – „Chałubińskiego”, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień,
 • niewielkie zmiany godzin odjazdów,
 • obsługa najpopularniejszych kursów pojemniejszymi tramwajami Jazz i Swing,
 • dodatkowe kursy w godzinach popołudniowych.

 Linia 8

 • niewielkie zmiany w rozkładzie jazdy we wszystkie dni tygodnia,
 • obsługa większej liczby kursów przez bardziej pojemne tramwaje Jazz i Swing,
 • ostatni kurs linii 8 ze Stogów do przystanku „Strzyża PKM” zastąpiony zostanie kursem linii 9.

 Linia 9

 • we wszystkie dni tygodnia niewielkie korekty godzin odjazdów.

 Linia 10

 • krótszy o 2 minuty czas podróży na odcinku „Brętowo PKM” – „Siedlce” we wszystkie dni tygodnia,
 • niewielkie przesunięcia godzin odjazdów we wszystkie dni tygodnia,
 • obsługa najpopularniejszych kursów pojemniejszymi tramwajami Jazz i Swing.

Linia 12

 • we wszystkie dni tygodnia krótszy o 3 minuty czas podróży na odcinku „Lawendowe Wzgórze” – „Siedlce”,
 • niewielkie zmiany we rozkładach jazdy we wszystkie dni tygodnia.