Linie 106, 108, 111, 118, 132, 154, 189, 205, 207, 256, N1, N4, N9, N11: prace drogowe na Trakcie Św. Wojciecha; uruchomienie linii 908

Od poniedziałku 26.04.2021 r. do czasu zakończenia prac obowiązywać będą tymczasowe zmiany w organizacji ruchu spowodowane pierwszym etapem prac drogowych na ul. Trakt Św. Wojciecha. Układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni.
  • Dla ruchu zamknięte zostanie połączenie ul. Zaroślak z ul. Trakt Św. Wojciecha.
  • Zamknięta będzie jezdnia Traktu w kierunku Oruni. Ruch dwukierunkowo będzie prowadzony drugą jezdnią. Nie będzie możliwości korzystania z przystanków autobusowych „Toruńska”  02 i „Zaroślak” 01 i 02.
  • Nie będzie możliwości skrętu z ul. Okopowej w ul. Toruńską. 
  • Dla mieszkańców uruchomiona zostanie linia autobusowa 908 na trasie Chełm Witosa - Zaroślak.

W związku z powyższym obowiązywać będzie następująca organizacja komunikacji autobusowej (pobierz schemat objazdów):

Linia 108

Od przystanku „Brama Wyżynna” 04 do przystanku „Dragana Kładka” 01 obowiązywać będzie trasa ulicami: Armii Krajowej – Sikorskiego – Dragana. W drugim kierunku, od przystanku „Worcella” 01 do przystanku „Brama Wyżynna” 05 autobusy pojadą ulicami: Chałubińskiego – Sikorskiego – Armii Krajowej. Na trasie objazdu obowiązywać będą wszystkie przystanki.

Linie 118, N4

Pomiędzy przystankami „Brama Wyżynna” 04 i 05 a „Worcella” 01 i 02 w obu kierunkach obowiązywać będzie trasa objazdowa ulicami: al. Armii Krajowej – Sikorskiego – Chałubińskiego. Autobusy linii N4 nie zatrzymają się na przystankach „Śródmieście SKM” 03 i 04. Pozostałe przystanki dla obu linii będą obowiązywać.

Linie 132, 154, 189, 256, N1

Autobusy tych linii nie będą zatrzymywać się na przystankach „Toruńska” 02  i „Zaroślak” 01 i 02.

Linie 205, 207

Brak obsługi przystanku „Toruńska” 02.

Linie 106, 111, N9, N11

W kierunku Dolnego Miasta pomiędzy przystankami „Brama Wyżynna” 04 i „Dobra” 01 autobusy zostaną skierowane objazdem ulicami: Podwale Przedmiejskie – Żabi Kruk. Na ul. Żabi Kruk obowiązywać będzie tymczasowy przystanek „Muzeum Narodowe” 04.

Uwaga! Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska planuje drugi etap robót drogowych. Szczegóły zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Uwaga! Od pierwszych porannych kursów od poniedziałku, 26.04.2021 r., uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 908.

Zastępcza linia autobusowa 908 będzie funkcjonować na trasie:

  • Chełm Witosa – Cienista – Worcella – Styp-Rekowskiego – Reformacka – Stoczniowców – Zaroślak;
  • Zaroślak – Stoczniowców – Hirszfelda – Wronki – Chałubińskiego – Dragana – Witosa – Cieszyńskiego – Chełm Więckowskiego – Cieszyńskiego – Witosa – Chełm Witosa.

Linia będzie funkcjonować we wszystkie dni tygodnia (więcej o pracach na Trakcie Św. Wojciecha i zamknięciu zjazdu na ul. Zaroślak czytaj tu).

Linia 908 będzie funkcjonować do czasu zakończenia prac.

Bilet jednoprzejazdowy

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. Zasada ta dotyczy wszystkich przypadków, gdy organizowana jest komunikacja zastępcza lub występuje awaria pojazdu. Na przykład: pasażer, który skasował bilet na jeden przejazd w autobusie linii 118, może kontynuować podróż na tym samym bilecie autobusem linii 908 do przystanku końcowego.