Linie: 106, 108, 111, 123, 158, 258 - zmiany w rozkładach

W środę 01.12.2021 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 106, 108, 111, 123, 158, 258.

Linia 106

W kierunku Westerplatte:

W dni powszednie kurs z przystanku „Dworzec Główny” 12 o godz. 06:16 zostanie przesunięty na godz. 06:18. Ułatwi to pasażerom przesiadki z linii 158 na linię 106 między przystankami „Ku Ujściu” 02 i „Ku Ujściu” 03.

Wydłużone zostaną czasy przejazdów między przystankami „Muzeum Narodowe” 02 a „Akademia Muzyczna” 04. 

W kierunku Wałów Piastowskich:

Bez zmian.

 

Linia 108

W dni powszednie korekta godzin odjazdów w popołudniowym szczycie (14:00 – 17:00).

 

Linia 111

W kierunku Górek Zachodnich:

We wszystkie dni tygodnia wydłużone zostaną czasy przejazdów pomiędzy przystankami „Muzeum Narodowe” 02 i „Akademia Muzyczna” 04. Godziny odjazdów z Dworca Głównego pozostają bez zmian. 

W kierunku Wałów Piastowskich:

Bez zmian.

 

Z uwagi na małą liczbę pasażerów zmienia się charakter przystanków ze stałego na warunkowy („na żądanie”) dla przystanków:

  • „Kaczeńce” 03, 04 (linie: 111, 158, 258),
  • „Ugory eMOCja” 03, 04 (linie: 111, 158, 258),
  • „Kolonia Mysia” 01, 02 (linia 123).