Linie 106, 138, 606: zmiana trasy

Od soboty, 22.05.2021 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych: 106, 138 i 606.

Autobusy tych linii wycofane zostaną z odcinka Ku Ujściu – Pokładowa i skierowane przez ulicę Sucharskiego (w obu kierunkach). Jest to związane z zamknięciem Twierdzy Wisłoujście z powodu jej remontu oraz z koniecznością naprawy nawierzchni ulicy Ku Ujściu. Nieobsługiwane będą przystanki: De Plelo (n/ż) 01,02, Twierdza Wisłoujście (n/ż) 01, 02 i Charpentiera (n/ż) 01, 02. Pobierz schemat nowej trasy.

 

W kierunku Westerplatte

 

Autobusy zamiast na przystanku „Ku Ujściu” (n/ż) 01 będą zatrzymywać się na przystanku „Ku Ujściu” (n/ż) 03. Zamiast przystanku „Pokładowa” (n/ż) 97 będzie obsługiwany przystanek „Pokładowa” (n/ż) 91 na ul. Sucharskiego.

 

W kierunku Śródmieścia

 

Autobusy nie będą zatrzymywać się na przystanku „Pokładowa” (n/ż) 02, lecz na przystanku „Pokładowa” (n/ż) 92 (na ul. Sucharskiego).

 

W związku ze skróceniem trasy, nastąpią drobne przesunięcia godzin odjazdów.

Linie 106, 138, 606: zmiana trasy
Linie 106, 138, 606: zmiana trasy