Linie 108 i 118: od poniedziałku 04.07.2022 r. korekta powszednich rozkładów jazdy

Z dniem 04.07.2022 r. w celu lepszej koordynacji nastąpi korekta powszednich rozkładów jazdy linii autobusowych 108 i 118.