Linie 112, 138, 166, 178, 186, N8, N9, N11: kolejne zmiany w związku z budową przejścia naziemnego przy Bramie Wyżynnej

Od pierwszych porannych kursów we wtorek 12.10.2021 r. wprowadzoną zostaną zmiany na liniach: 112, 138, 166, 178 i 186. Są związane z kolejnym etapem przebudowy ulicy Wały Jagiellońskie i wykonaniem naziemnego przejścia dla pieszych w rejonie Bramy Wyżynnej.
8f53a226-c4e8-4d39-a303-aa8333e1f5c1


Zmiany dla linii nocnych N8, N9 i N11 zaczną obowiązywać w nocy z wtorku na środę 12/13.10.2021 r.

  • Otwarty dla ruchu zostanie tunel pod Węzłem Unii Europejskiej.
  • Na poziomie „0” przejazd na wprost w relacji do Pruszcza Gdańskiego możliwy będzie wyłącznie dla autobusów.

Linie 112, 138, 166, 178, 186, N8, N9, N11

Przystanek dla ww. linii zostanie przeniesiony o około 200 metrów w kierunku Oruni i Pruszcza Gdańskiego, na wysokość Forum Gdańsk, gdzie obecnie zatrzymują się autobusy wszystkich pozostałych linii.

Autobusy linii 112, 138, 166, 178, 186, N8, N9 w kierunkach: Górek Wschodnich / Olszynki /Przegaliny / Westerplatte będą zatrzymywać się na dodatkowym przystanku „Śródmieście SKM” 03. Trasy w kierunkach przeciwnych dla ww. linii – bez zmian.

Linie: 106, 108, 111, 118, 123, 131, 132, 154, 189, 200, 205, 207, 232, 256, N4, N5, N11, N13 – trasy i rozkłady jazdy pozostają bez zmian.