Linie 113,176, 213: korekty w rozkładach jazdy

W poniedziałek 08.01.2024 r. wprowadzamy zmiany na liniach autobusowych 113, 176 i 213.

Linia 113

Zmiana czasów przejazdu i godzin odjazdów, by lepiej dostosować je do warunków drogowych oraz zsynchronizować z liniami autobusowymi 176 i 213 na odcinku Łostowice Świętokrzyska – Olimpijska.  

Kurs z przystanku „Gościnna” 01 o godzinie 16:23 zostanie skrócony do pętli „Łostowice Świętokrzyska”.

Nie będzie kursu o godz. 17:43 z przystanku „Gościnna” 01.

Uruchomione zostaną dwa kursy z przystanku „Łostowice Świętokrzyska” 06 w kierunku pętli „Olimpijska” o godzinie 17:18 oraz 17:58.

Linia 176

Korekty godzin odjazdów i czasów przejazdu, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia opóźnień.

Uruchomiony będzie dodatkowy kurs o godzinie 5:31.

Kurs o godzinie 7:31 z pętli „Łostowice Świętokrzyska” zostanie zastąpiony kursem linii 213 na trasie Łostowice Świętokrzyska - Olimpijska.

Kurs z pętli „Łostowice Świętokrzyska” o godzinie 21:19 przesunięty zostanie na godzinę 21:05.

Linia 213

Korekty godzin odjazdów i czasów przejazdu, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia opóźnień.

Zmiana godzin odjazdów w kierunku pętli „Kowale Szkoła Metropolitalna” w celu lepszego dostosowania do godzin lekcyjnych.

Kurs z pętli Łostowice Świętokrzyska o godzinie 07:31 zamiast kursu linii 176.

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy w godzinach 18:00 – 20:00.

 

Kolejne korekty w rozkładach linii 113, 176, 213 zostaną wprowadzone w poniedziałek 15.01.2024 r.