Linie 132, 189, 200, 205, 207, 232, 289: zmiany przystankowe oraz w rozkładach jazdy

Od poniedziałku 03.10.2022 r. obowiązywać będą zmiany w rozkładach jazdy linii autobusowych 132, 189, 200, 205, 207, 232 i 289. Najważniejsze zmiany to uporządkowanie obsługi przystanków przez linie „pruszczańskie”, obsługa przystanku „Kampinoska” 01 przez linię 289 oraz uruchomienie dwóch dodatkowych kursów na tej linii.

Linia 132

We wszystkie dni tygodnia korekta godzin odjazdów.

Linia 189

We wszystkie dni tygodnia kurs z godz. 22:35 z przystanku „Wały Piastowskie” 02 (22:37 Dworzec Główny) zostanie opóźniony na godz. 22:43 (22:45 Dworzec Główny).

W dni powszednie kurs z przystanku „Wały Piastowskie” 02 z godz. 21:23 (21:25 Dworzec Główny) będzie zastąpiony nowym kursem linii 289 (o godz. 21:21 z Wałów Piastowskich).

Linia 289

Uruchomione zostaną dwa dodatkowe kursy: o godz. 21:21 z przystanku „Wały Piastowskie” 02 (21:23 z Dworca Głównego) oraz o godz. 22:18 (22:20 z Dworca Głównego).

Do czasu wybudowania przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nowego przystanku przy skrzyżowaniu ul. Kampinoskiej i ul. Srebrnej wprowadzony będzie tymczasowy zajazd na pętlę „Kampinoska” celem obsługi przystanku „Kampinoska” 01. Z powodu wydłużonej trasy skorygowane zostaną godziny odjazdów.

Linie 132, 189, 289

Dla wszystkich ww. linii przystanki „Nowiny” 01 przy ul. Trakt Św. Wojciecha i 04 przy ul. Nowiny, „Urząd  Dozoru Technicznego” 01 oraz „Ukośna” 01 przy ul. Trakt Św. Wojciecha będą przystankami warunkowymi („na żądanie”).

Linie 200, 205, 207, 232

We wszystkie dni tygodnia ujednolicona zostanie obsługa przystanków. Dla autobusów ww. linii przystanki wzdłuż ulicy Trakt Św. Wojciecha będą przystankami warunkowymi „na żądanie”: „Nowiny” 01 i 02, „Urząd  Dozoru Technicznego” 01, „Ukośna” 01 i 02 oraz „Ostróżek” 01 i 02.  Z powodu wydłużonego czasu przejazdu (po dodaniu nowych przystanków) skorygowane zostaną godziny odjazdów.