Linie 155, 213, 262, 295: zmiany w funkcjonowaniu

Od poniedziałku 05.09.2022 r. obowiązywać będą zmiany na liniach autobusowych 155, 213, 262 i 295.

Linia 155

Przywrócenie stałych rozkładów jazdy na stałej trasie Łostowice Świętokrzyska – Jasień PKM.

Linia 213

Przywrócenie stałej trasy linii, tj. Łostowice Świętokrzyska – Olimpijska/Kowale Szkoła Metropolitalna. W godzinach szczytu autobusy jeździć będą z częstotliwością co około 10 minut. W pozostałych porach dnia powszedniego oraz w soboty, niedziele i święta – bez istotnych zmian.

Linia 262

W dni powszednie uruchomione zostaną dodatkowe kursy na skróconej trasie Wrzeszcz PKP – Łostowice Świętokrzyska – Wrzeszcz PKP. Bez zmian w pozostałych kursach.

Linia 295

Przywrócenie stałej trasy i rozkładów jazdy linii, tj. Łostowice Świętokrzyska – Zakoniczyn, bez dodatkowych, istotnych dla pasażerów zmian w rozkładzie jazdy.