Linie 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 i 12: korekty w powszednich rozkładach jazdy

W poniedziałek 04.12.2023 r. wprowadzone zostaną niewielkie zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowych 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 i 12. Dotyczą wyłącznie dni powszednich.

Zmniejszone zostanie ryzyko opóźnień, szczególnie na linii 3. Wyeliminowane zostaną przerwy rzędu 10-14 minut między kolejnymi kursami na odcinku Strzyża PKM – Oliwa, przed godziną 09:30. Kursy do tej godziny będą realizowane co około 4-6 minut. Szczegółowe informacje:

Linia 2

Kursy z Jelitkowa o godz. 08:01 i 08:21 przyspieszone zostaną o dwie minuty, odpowiednio na godz. 07:59 i 08:19. W ten sposób zapewnione zostaną bardziej równomierne odjazdy, koordynowane z linią 8 na odcinku między przystankami „Zaspa” 02 – „Mickiewicza” 02. Kursy będą wykonywane w odstępach 8-9 minut, zamiast dotychczasowych 6-11 minut.

Linia 3

Wybrane kursy w kierunku Łostowic zostaną opóźnione o 2 minuty.

Linia 5

Ze względu na przesunięcie kursów linii 11, aby uniknąć odjazdów o tej samej porze większość kursów z Oliwy w godzinach szczytów opóźnionych zostanie o 2 minuty.

W godz. od około 09:00 do 14:00 większość kursów z Oliwy przyspieszonych zostanie o minutę.

Linia 6

Kursy z Łostowic Świętokrzyskiej o godz. 07:43, 08:03 i 08:23 (do Jelitkowa) zostaną skrócone do przystanku „Strzyża PKM” 03. Natomiast kursy o godz. 07:53 i 08:33 (do Strzyży PKM) zostaną wydłużone do Jelitkowa.

Nie będą realizowane kursy o godz. 09:12 na trasie „Jelitkowo” 02 – „Strzyża PKM” 02 oraz o godz. 13:18 ze „Strzyży PKM” 01 do „Jelitkowa” 02.

Jednocześnie wzrośnie liczba kursów linii 12 na pełnej trasie Ujeścisko – Zaspa – Ujeścisko.

Linia 8

Kurs o godz. 12:04 dotychczas wykonywany na trasie „Stogi” 01 – „Strzyża PKM” 02 przez Zaspę i Oliwę będzie realizowany podstawową trasą – do Jelitkowa. Kurs o godz. 12:16 ze Stogów przesunięty zostanie na godz. 12:14, w związku ze zmianą rozkładu linii 12, aby uniknąć odjazdów na odcinku „Kołobrzeska” 01 – „Pomorska” 01 o tej samej porze.

Linia 10

Ze względu na przesunięcie kursu linii 12 niezbędne jest przesunięcie kursu z Nowego Portu (przystanek „Władysława IV” 01) z godz. 13:27 na 13:25. W ten sposób zapewnione zostaną także bardziej równomierne odjazdy tramwajów na trasie Nowy Port - Śródmieście: w odstępach 8 i 8 minut, zamiast 10 i 6 minut.

Linia 11

Ze względu na przesunięcie kursów linii 3, aby uniknąć odjazdów w tej samej minucie, wybrane kursy w kierunku Lawendowego Wzgórza przyspieszone zostaną o 2 minuty.

Kurs dotychczas realizowany o godz. 15:06 z przystanku „Zajezdnia” 02 będzie rozpoczynał się na pętli „Strzyża PKM” o godz. 15:03.

Linia 12

Z pętli „Zaspa”:

  • realizowany będzie nowy kurs na trasie „Zaspa” 03 – „Ujeścisko” 01 o godz. 8:36,
  • dwa kursy dotychczas wykonywane na skróconej trasie „Zajezdnia” 02 – „Ujeścisko” 01 o godz. 9:22 i 9:42 będą realizowane na pełnej trasie z Zaspy, odpowiednio o godz. 08:56 i 09:16,
  • kurs o godz. 09:35 z Zaspy do pętli „Ujeścisko” zostanie skrócony do przystanku „Strzyża PKM” 02,
  • nie będzie skróconego kursu o godz. 08:48 na trasie „Zaspa” 03 – „Strzyża PKM” 02,
  • kurs o godz. 13:04 z pętli „Zaspa” zostanie przesunięty na godz. 13:02, dla zapewnienia co najmniej 2-minutowych odstępów między kursami na odcinku „Zajezdnia” 02 – „Politechnika” 02

Z pętli „Ujeścisko”:

  • kursy o godz. 08:01 i 08:21 (do przystanku „Strzyża PKM”) zostaną wydłużone do pętli „Zaspa”.