Aktualizacja! Autobusy na stałych trasach! Linie 2, 5, 6, T6: weekendowe prace torowe w Oliwie, czasowe zmiany

Przez dwa kolejne wrześniowe weekendy: 19/20.09.2020 r. oraz 26/27.09.2020 r., w związku z naprawą przejazdu przez torowisko tramwajowe, w ciągu ul. Opata Jacka Rybińskiego, wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od pętli Oliwa do skrzyżowania ul. Pomorskiej i Chłopskiej, w obu kierunkach. W tych dniach zostaną wprowadzone czasowe zmiany tras na liniach tramwajowych 2, 5 i 6. Uruchomiona zostanie również zastępcza linia autobusowa T6.

Aktualizacja! Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy prac, autobusy 117, 169, 171, 179, 622, N1 i N4  kursują na stałych trasach!

Uwaga! W dniach 19/20.09.2020 r. zmianie ulegną trasy linii autobusowych 117, 169, 171, 179, 622, N1 i N4. Natomiast w kolejny weekend, 26/27.09.2020 r. linie te będą już funkcjonować na stałych trasach. O zmianach w organizacji ruchu samochodowego czytaj tu.

TRAMWAJE

  • Linia 2

- linia będzie funkcjonować na trasie zmienionej: Łostowice Świętokrzyska – Opera – Zaspa – Jelitkowo – Zaspa – Opera – Łostowice Świętokrzyska.

  • Linia 5

- linia będzie funkcjonować na trasie skróconej: Nowy Port – Brzeźno – Wrzeszcz – Strzyża PKM – Oliwa – Strzyża PKM – Wrzeszcz – Brzeźno – Nowy Port.

  • Linia 6

- linia będzie funkcjonować na trasie skróconej: Łostowice Świętokrzyska – Opera – Strzyża PKM – Oliwa – Strzyża PKM – Opera – Łostowice Świętokrzyska.

AUTOBUSY

  • Zastępcza linia autobusowa T6

- linia będzie funkcjonować na trasie: Jelitkowo – Pomorska – al. Grunwaldzka – Oliwa – al. Grunwaldzka – Pomorska – Jelitkowo. Przystankiem początkowo-końcowym w Oliwie będzie przystanek linii autobusowej 122 w kierunku Wrzeszcza (na wysokości pętli tramwajowej, przy przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką),

- na trasie linii obowiązywać będą stałe, jak i tymczasowe przystanki na wysokości przystanków tramwajowych. Zobacz schemat poniżej.

2019.06.8-9 - T6
2019.06.8-9 - T6
ZTM w Gdańsku
  • Linia 117

- w kierunku Jelitkowa linia funkcjonować będzie na trasie zmienionej: od przystanku „Sopot Hospicjum 01” do przystanku „Droszyńskiego 01” al. Niepodległości – al. Grunwaldzką – ul. Piastowską i dalej po stałej trasie linii,

- na trasie objazdu będą obowiązywać wszystkie istniejące przystanki, jak również przystanek tymczasowy „Hołdu Pruskiego 91”  przy ul. Piastowskiej, za skrzyżowaniem z al. Grunwaldzką. Uwaga! Od przystanku „Hołdu Pruskiego 91” do Jelitkowa dopuszczalne przyspieszenie kursów do minut!

- w kierunku Sopotu trasa linii pozostaje niezmieniona. Rozkład jazdy nie ulegnie zmianie.  

  • Linie 169, 171, 179 i 622

- linie będą funkcjonować na trasach skróconych: od strony Gdyni, Osowy i ZOO: (…) – Spacerowa – Stary Rynek Oliwski – Opata Jacka Rybińskiego – Plac Inwalidów Wojennych – Opata Jacka Rybińskiego – Stary Rynek Oliwski – Spacerowa – (…),
- przystankiem końcowym dla pasażerów będzie „Plac Inwalidów 01” – przy ul. Opata Jacka Rybińskiego, przed wjazdem na pl. Inwalidów Wojennych,

- przystankiem początkowym dla pasażerów będzie „Plac Inwalidów 02” – przy ul. Opata Jacka Rybińskiego, na wysokości Parku Oliwskiego,

- rozkłady jazdy linii nie ulegają zmianie.

  • Linia N1

- w kursach z Osowy linia będzie funkcjonować na trasie zmienionej: od przystanku „Cystersów 01” do przystanku „Oliwa PKP 02” ul. Spacerową – Opacka – Czyżewskiego – al. Grunwaldzką – ul. Piastowską – Droszyńskiego i dalej po stałej trasie,

- na trasie objazdu będą obowiązywać wszystkie istniejące przystanki (jako stałe), jak również przystanek tymczasowy „Hołdu Pruskiego 91” przy ul. Piastowskiej, za skrzyżowaniem z al. Grunwaldzką,

- w kierunku Osowy trasa linii pozostaje niezmieniona,

- rozkład jazdy linii nie ulegnie zmianie.

  • Linia N4

- w kursach do Jelitkowa linia będzie funkcjonować na trasie zmienionej: od przystanku „Bażyńskiego 05” do przystanku „Droszyńskiego 01” ul. Wita Stwosza – Derdowskiego – al. Grunwaldzką – ul. Piastowską i dalej stałą trasą linii,

- na trasie objazdu nie będą obsługiwane przystanki „Obrońców Westerplatte 03” (n/ż) i „Obrońców Westerplatte 08” (n/ż),

- na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki:

  1. „Oliwa Pętla Tramwajowa 05” przy al. Grunwaldzkiej – jako stały,
  2. tymczasowy „Hołdu Pruskiego 91” – przy ul. Piastowskiej, za skrzyżowaniem z al. Grunwaldzką – jako stały,

- w kursach z Jelitkowa trasa linii pozostaje niezmieniona,

- rozkład jazdy linii nie ulegnie zmianie.

Uwaga! W kolejny weekend, 26/27.09.2020 r. linie autobusowe 117, 169, 171, 179, 622, N1 i N4 będą  funkcjonować na stałych trasach.

Uwaga! Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, w przypadku wprowadzenia zastępczej komunikacji, bilet na jeden przejazd zachowuje ważność w innym, najbliższym pojeździe zmierzającym w kierunku przystanku końcowego po stałej linii. Zasada ta dotyczy wszystkich przypadków, gdy organizowana jest komunikacja zastępcza lub występuje awaria pojazdu. Na przykład pasażer, który skasował bilet na jeden przejazd w tramwaju linii 6, może kontynuować podróż na tym samym bilecie autobusową linią zastępczą T6 w kierunku Jelitkowa.