Linie 2, 6, 7, 8, 9 i 11: korekty rozkładów jazdy w dni powszednie

W poniedziałek 08.04.2024 r. wprowadzone zostaną korekty w powszednich rozkładach jazdy tramwajów linii 2, 6, 7, 8, 9 i 11. Zmiany dotyczą w szczególności odcinka Śródmieście SKM – Łostowice Świętokrzyska/Lawendowe Wzgórze w godz. 17:00 – 19:00.

Zapewnione będą bardziej równomierne odstępy między kolejnymi kursami. Czas oczekiwania na tramwaj w kierunku Lawendowego Wzgórza zostanie zredukowany do maksymalnie 10 minut w ww. godzinach. Na odcinku Strzyża PKM – Łostowice Świętokrzyska wykonywany będzie dodatkowy kurs linii 6. Szczegółowe informacje:

Linia 2

Opóźnienie o minutę trzech kursów z Jelitkowa do Lawendowego Wzgórza z godz.

17:08 na 17:09, 17:28 na 17:29, 17:48 na 17:49.

Linia 6

  • Przyspieszenie o 7 minut kursu z Jelitkowa do Łostowic Świętokrzyskiej z godz. 16:57 na godz. 16:50.
  • Kurs z Jelitkowa o 17:03 wykonywany dotychczas na skróconej trasie do przystanku „Strzyża PKM” 02 zostanie przesunięty na godz. 17:00 i będzie realizowany na pełnej trasie do pętli Łostowice Świętokrzyska.
  • Uruchomiony zostanie kurs z Łostowic Świętokrzyskiej o godz. 18:03 do przystanku „Strzyża PKM” 01

Linia 7

Przesunięcie ostatniego kursu z przystanku „Władysława IV” 01 do Łostowic Świętokrzyskiej z godz. 17:10 na 17:14.

Linia 8

Opóźnienie o trzy minuty kursu z Jelitkowa z godz. 16:57 na 17:00.

Linia 9

Opóźnienie o cztery minuty kursu ze Strzyży z godz. 17:21 na godz. 17:25.

Linia 11

Przesunięcie czterech ostatnich kursów z przystanku „Zajezdnia” 02 do Lawendowego Wzgórza z godz.  17:16 na 17:14, 17:31 na 17:34, 17:51 na 17:54 i 18:11 na 18:14.