Linie 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 i 63: niewielkie korekty w rozkładach jazdy

Od soboty 23.07.2022 r. wprowadzone zostaną drobne korekty w rozkładach jazdy linii tramwajowych.

Dotyczą linii 3, 5, 6, 7, 8, 12 63.

Linia 3

 • Drobne zmiany w pojedynczych kursach w dni powszednie, niedziele i święta.
 • Nie będzie już wykonywany kurs dojazdowy z zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz” do Brzeźna, rozpoczynający się na przystanku „Zajezdnia 02” o godz. 04:23.
 • Wybrane kursy zostaną skrócone do Brzeźna lub będą wykonywane z Brzeźna (kursy dotychczas wykonywane do/z Nowego Portu).
 • Wybrane kursy zostaną wydłużone do Nowego Portu lub będą wykonywane z Nowego Portu, przez Brzeźno.
 • Wybrane kursy będą wykonywane z innego stanowiska na przystanku „Brzeźno Dom Zdrojowy” (stanowisko 01 lub 03) – dokładne informacje w rozkładzie jazdy.

 Linie 5 i 12

 • Drobne przesunięcia godzin odjazdów w soboty, niedziele i święta.

Linia 6

 • Niewielkie zmiany w pojedynczych kursach linii we wszystkie dni tygodnia.
 • Zmiany dotyczą tylko tramwajów rozpoczynających lub kończących bieg na przystanku „Strzyża PKM”. Dwa kursy z przystanku  „Wilanowska 01” do przystanku „Strzyża PKM 01” o godz. 17:10 i 17:31 nie będą już realizowane, ponieważ tramwaje skierowane zostaną na linię 7.

Linia 7

 • Uruchomienie dodatkowych kursów o godz. 17:10 i 17:28 z przystanku "Wilanowska 01" do Nowego Portu.

Linia 8

 • Niewielkie zmiany w pojedynczych kursach linii w dni powszednie.
 • Na odcinku Kliniczna – Stogi Plaża – Kliniczna bez zmian.
 • Nie będą już wykonywane kursy z zajezdni w Nowym Porcie do Jelitkowa i z Jelitkowa do Nowego Portu w dni powszednie. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy na trasie Strzyża PKM – Jelitkowo – Strzyża PKM.

 Linia 63

 • Niewielkie zmiany w pojedynczych kursach linii w niedziele i święta.