Linie tramwajowe: drobne korekty rozkładów jazdy

Od soboty 13.05.2023 r., w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień oraz skrócenia czasu podróży, wprowadzone zostaną korekty czasów przejazdu na wszystkich liniach tramwajowych. Ponadto, wybrane kursy linii 8 w soboty, niedziele i święta zostaną wydłużone do pętli Stogi Plaża.

Niewielkie skrócenie czasu przejazdu dotyczyć będzie linii 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 12.

Linie 2 i 4

Zmiana godzin odjazdów na odcinku z Jelitkowa do przystanku „Kołobrzeska” 02, tj. tylko w kierunku Lawendowego Wzgórza.

Linie 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12

Niewielkie korekty godzin odjazdów z pojedynczych przystanków.

Linia 8

Zmiana rozkładu jazdy linii 8 na całej trasie, w obu kierunkach. W soboty, niedziele i święta, w godzinach 09:00 – 21:00 wybrane kursy linii 8 będą realizowane na wydłużonej trasie do pętli Stogi Plaża.