Przedświąteczne zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 112, 166, 186

Od poniedziałku, 23.12.2019 r. nastąpią zmiany w funkcjonowaniu wybranych linii autobusowych.
  • Linia 112

- wydłużenie czasów przejazdów we wszystkie dni tygodnia – w dostosowaniu do rzeczywistych czasów jazdy.

  • Linia 166

- w dni powszednie korekta godzin odjazdów w szczycie popołudniowym.

  • Linia 186

- korekta godzin odjazdów, celem zapewnienia lepszych możliwości dojazdów i powrotów  pracownikom Grupy Lotos (bramy nr 4 i 6 rafinerii),

- w soboty i niedziele uruchomiona zostanie dodatkowa para kursów: „Dworzec Główny” – „Oczyszczalnia” oraz „Oczyszczalnia” – „Jana z Kolna”.

Ponadto, zmieni się status przystanku „Przejazdowo Dobrowo” [5101] dla linii 112, 166 i 186, ze stałego na warunkowy (na żądanie).