Przywrócenie przystanku „Sopot Wybickiego 01” do stałej lokalizacji

Od wtorku, 18.05.2021 r., od godz. 07:00, przystanek "Sopot Wybickiego 01” zostanie przywrócony do stałej lokalizacji.

W związku z zakończeniem prac remontowych w ciągu ul. Armii Krajowej w Sopocie, w rejonie skrzyżowania z ul. Generała Józefa Wybickiego, od wtorku, 18.05.2021 r., od godz. 07:00, przystanek "Sopot Wybickiego 01” zostanie przywrócony do stałej lokalizacji.