Uwaga na emitenta podczas internetowego ładowania Karty Miejskiej!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 kwietnia 2017 roku w Internetowym Systemie Obsługi Karty Elektronicznej wprowadzono dodatkowe ostrzeżenie informujące/ostrzegające  o wyborze emitenta biletu. W związku z tym od dnia 11 kwietnia 2017 roku reklamacje dotyczące zmiany emitenta biletu w ramach ważności biletu będą rozpatrywane negatywnie (zap. regulaminu sprzedaży MZK §6 punkt IV.)