Gdańska komunikacja miejska: zmiany związane z epidemią koronawirusa - czerwiec 2020 r.

Komunikat bieżąco aktualizowany: większość linii według powszednich feryjnych rozkładów jazdy, część linii wg standardowych rozkładów, ograniczenia w sobotniej, świątecznej i nocnej ofercie przewozowej, częściowe lub całościowe zawieszenie wybranych linii, wybrane kursy realizowane dwoma autobusami jednocześnie.

Uwaga! Od poniedziałku,18.05.2020 r., więcej pasażerów będzie mogło jednocześnie skorzystać z autobusów i tramwajów. Wejdą w życie nowe rządowe limity przewozu osób w komunikacji miejskiej.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, maksymalna liczba osób w pojeździe nie może przekroczyć 30 % ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących, przy czym zajęta może być jedynie połowa miejsc siedzących. W związku z tym nadal będzie obowiązywał zakaz zajmowania oznaczonych miejsc siedzących. Na przykład: jeśli w danym pojeździe komunikacji miejskiej jest 40 miejsc siedzących i 100 stojących (czyli w sumie 140), to jednocześnie mogą nim jechać 42 osoby. 20 miejsc siedzących może być zajętych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku nadal będzie monitorował liczbę pasażerów w autobusach i tramwajach. Wybrane kursy będą realizowane dwoma pojazdami jednocześnie (szczegóły poniżej). Na drzwiach autobusów i tramwajów pojawi się informacja, ile osób może wsiąść do danego typu pojazdu. O nowych zasadach będzie przypominał także specjalny komunikat głosowy emitowany podczas jazdy przez kierowcę lub motorniczego.

ZTM w Gdańsku prosi o zachowanie bezpiecznej odległości od współpasażerów. Przypomina też o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 

TRAMWAJE

Dni powszednie

 • Linia 2

-  na linii obowiązuje standardowy rozkład jazdy.

 • Linie 3, 9

- na tych liniach obowiązują stałe powszednie rozkłady jazdy.

 • Linia 4

-  funkcjonowanie linii wg standardowego rozkładu jazdy.

 • Linia 5

- w godzinach szczytu tramwaje jeżdżą z 20-minutową częstotliwością, w pozostałych godzinach linia 5 będzie funkcjonuje jak w dzień powszedni.      

- w dni powszednie z przyczyn technicznych nie są wykonywane kursy linii 5 o godz. 21:32 i 23:32 od przystanku Mickiewicza do Nowego Portu,

- nadal wykonywane są sąsiednie kursy, o godz. 21:24 i 23:23.

 • Linia 6

- tramwaje funkcjonują wg stałych, powszednich rozkładów jazdy. Kurs linii 6, wykonywany z pętli „Łostowice Świętokrzyska” o godz. 4:41, jest obsługiwany przez dwa tramwaje jednocześnie, na odcinku od pętli „Łostowice Świętokrzyska” do przystanku „Strzyża PKM”.

 • Linia 7

- tramwaje funkcjonują według powszednich rozkładów jazdy, z dodatkowymi kursami w godzinach porannych, 

- kurs wykonywany z pętli „Łostowice Świętokrzyska” o godz. 5:08, jest obsługiwany przez dwa tramwaje jednocześnie, na całej długości trasy,

- kurs wykonywany z pętli „Łostowice Świętokrzyska” o godz. 6:04, jest obsługiwany przez dwa tramwaje jednocześnie, na odcinku od pętli Łostowice Świętokrzyska do przystanku „Twarda” (następnie tramwaj pojedzie do pętli „Strzyża PKM” przez Wrzeszcz).         

 • Linia 8

- tramwaje funkcjonują z 10-minutową częstotliwością w godzinach 8:00 -14:00, tak jak w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego,
- kurs o godz.  6:04 z pętli Jelitkowo do pętli Przeróbka jest wykonywany przez dwa tramwaje,

- kurs o godz. 4:52 z pętli Przeróbka do pętli Jelitkowo jest wykonywany przez dwa tramwaje,

- kurs o godz. 4:30 z Jelitkowa jest wykonywany przez dwa tramwaje na odcinku Pomorska – Brama Wyżynna,

- kurs o godz. 5:12 z Przeróbki jest wykonany przez dwa tramwaje na odcinku Dworzec Główny – Twarda,

- od piątku, 03.04.2020 r., więcej kursów obsługiwanych jest pojemnymi składami trzywagonowymi.

 • Linia 10

- tramwaje funkcjonują według powszednich rozkładów jazdy, z dodatkowymi kursami w godzinach porannych,
-  kurs wykonywany z przystanku „Brętowo PKM” o godz. 4:54, jest obsługiwany przez dwa tramwaje jednocześnie na odcinku od pętli „Siedlce” do Nowego Portu,
- kurs o godz. 5:34 z Brętowa jest wykonany przez dwa tramwaje na odcinku Siedlce – Twarda. 

 • Linia 11 

- nie funkcjonuje.

 • Linia 12

- kurs o godz. 4:47 z Migowa jest wykonywany przez dwa tramwaje do przystanku „Opera Bałtycka”. Uwaga! Kurs dodatkowy wykonany zostanie pięć minut wcześniej.
- tramwaje funkcjonują z 10-minutową częstotliwością w godzinach 8:00 - 14:00, tak jak w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, 

Sobota 

 • Linia 6

 - od soboty, 09.05.2020 r. przywrócenie standardowego rozkładu jazdy, linia funkcjonuje z ok. 10-minutową częstotliwością w godzinach ramowych 10:00-18:00,

Kursy wykonywane w soboty przez dwa tramwaje:

 • Linia 2

- godz. 4:38 z przystanku Strzyża PKM do pętli Łostowice Świętokrzyska przez Oliwę, Zaspę.

 • Linia 8
 1. godz. 5:05 z pętli Jelitkowo.
 2. godz. 5:35 z pętli Jelitkowo.
 • Linia 10
 1. 5:05 z przystanku Brętowo PKM,
 2. 5:35 z przystanku Brętowo PKM,
 3. 6:05 z przystanku Brętowo PKM – tramwaj dodatkowy dojeżdża tylko do przystanku „Węzeł Kliniczna”.

Uwaga! Tramwaj dodatkowy odjedzie ok. 1-3 minuty przed podstawowym kursem. Pasażerowie, którzy nie zostaną zabrani pierwszym tramwajem, powinni oczekiwać na drugi pojazd.

 • Pozostałe linie:

- będą funkcjonować według sobotnich rozkładów jazdy.

Niedziele i święta:

Wszystkie linie tramwajowe będą funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy.

AUTOBUSY

 • Linia 100

- zawieszona.

 • Linia 106

- w dni powszednie nie odbędzie się kurs z przystanku „Andruszkiewicza” o godz. 15:50 w kierunku Dworca Głównego. Od wtorku, 14.04.2020 r., w soboty, niedziele i święta więcej kursów obsługiwanych będzie  autobusami przegubowymi, natomiast autobus odjeżdżający o 6:44 z Dworca Głównego nie będzie zajeżdżał na przystanek „Andruszkiewicza”.

 • Linia 108

- ostatnie kursy w dni powszednie będą realizowane o godz. 17:33 z przystanku „Chełm Witosa” i o godz. 17:44 z „Zaroślaka”. W soboty i niedziele linia zawieszona.

 • Linia 111

- w dni powszednie w szczycie porannym i popołudniowym wybrane kursy są realizowane dwoma autobusami jednocześnie. Od wtorku, 14.04.2020 r., w soboty, niedziele i święta na linii pojawi się więcej autobusów przegubowych.

 • Linia 112 

- w dni powszednie dodatkowe kursy o godz. 4:55 z Sobieszewa.

 • Linia 115

- na większości kursów w dni powszednie jeżdżą autobusy przegubowe.

 • Linia 117

- likwidacja kursów w dni powszednie: o godz. 6:42, 7:57 z przystanku „Jelitkowo Kapliczna” do Sopotu; o godz. 7:22, 8:37, 15:12 i 16:57 z przystanku „Sopot Przylesie” do Jelitkowa; o godz. 14:28 i 16:08 z przystanku „Sopot Hestii” w kierunku Przylesia.

 • Linia 120

- w dni powszednie autobusy pojadą według specjalnego rozkładu jazdy. Pojawią się dodatkowe kursy:

 1. z przystanku „Siedlce” o godz. 14:41, 15:41, 16:22,
 2. z przystanku „Stężycka” o godz. 15:12, 16:12.
 • Linia 126

- kurs o godz. 15:21 z przystanku „Wrzeszcz PKP” do Banina zrealizowany zostanie dwoma autobusami jednocześnie. Dodatkowy kurs z Banina do Wrzeszcza o godz. 16:11. Od wtorku, 14.04.2020 r., by ułatwić dojazd do zakładów pracy na terenie Bysewa w dni powszednie, uruchomione zostaną kursy bisowe o: 13:22  z przystanku „Wrzeszcz PKP” do Banina i 14:08 z Banina do Wrzeszcza.

 • Linia 127

- w dni powszednie wprowadzone zostaną dodatkowe kursy (bisowe):

 1. o godz. 5:31 z przystanku „Czarny Dwór” w kierunku „Jasień PKM”,
 2. o godz. 6:17 z przystanku „Jasień PKM” do „Oliwy PKP”.
 • Linia 129

- zawieszona.

 • Linia 131

- nie kursuje w soboty, niedziele i święta.

 • Linie 132 i 186

- w dni powszednie więcej kursów będzie wykonywanych autobusami przegubowymi.

 • Linia 138

- w dni powszednie pojawią się kursy bisowe w czasie porannego i popołudniowego szczytu. Od wtorku, 14.04.2020 r., w soboty, niedziele i święta więcej kursów obsługiwanych będzie autobusami przegubowymi.

 • Linia 139

- zawieszona.

 • Linia 143

- nie zostaną zrealizowane następujące kursy: z przystanku „Oliwa PKP” do Sopotu o godz. 5:55, 6:56, 8:08, 13:28, 14:33, 15:35 i 16:48; o godz. 6:25, 8:47, 14:00, 15:04, 16:08, 17:22 z Sopotu do Oliwy oraz o 7:30 z „Sanatorium Leśnik” do Oliwy.

 • Linia 148

- wybrane kursy w godzinach 05:00-9:30 oraz 13:00-18:30 będą realizowane taborem przegubowym.

 • Linia 158

- w dni powszednie kursy bisowe będą realizowane podczas szczytów komunikacyjnych.

 • Linia 162

- w dni powszednie kurs o godz. 5:48 z przystanku „Orunia Górna” do „Wrzeszcza PKP” zostanie wykonany dwoma autobusami jednocześnie (drugi autobus 5:53). Zlikwidowane zostaną kursy z Oruni Górnej do Wrzeszcza o godz. 6:37, 7:57, 14:48, 16:28 i 17:08 oraz z Wrzeszcza na Orunię o godz. 6:01, 7:21, 14:05, 15:45 i 16:25.

 • Linia 164

- zawieszona.

 • Linia 167

- w dni powszednie kursy linii 167 zostaną wykonane dwoma autobusami jednocześnie w czasie porannego, popołudniowego i wieczornego szczytu komunikacyjnego:

 1. godz. 4:45, 5:07, 05:42 z przystanku „Nowatorów” do Dworca Głównego,
 2. godz. 5:10, 06.07 z Dworca Głównego do Bysewa,
 3. godz. 5:58, 06:58 z Bysewa do Dworca Głównego,
 4. godz. 21.12 z Dworca Głównego do Bysewa,
 5. godz. 22:07 z Bysewa do Dworca Głównego. 
 6. Od wtorku, 14.04.2020 r., w dni powszednie kurs z Dworca Głównego o 4:54 do Bysewa zostanie zbisowany.
 • Linia 184

- codziennie realizowane będą dodatkowe kursy za zawieszoną linię N6:

 1. godz. 23:30 z Dworca Głównego w kierunku Niedźwiednika,
 2. godz. 3:56 z Niedźwiednika na Dworzec Główny.
 • Linia 186

- kursy wykonywane przez dwa autobusy o godz. 05:24 z Dworca Głównego do przystanku „Oczyszczalnia” (uwaga: o godz. 05:45 powrót z przystanku „Oczyszczalnia” do Dworca Głównego).

 • Linia 188

- zawieszona.

 • Linia 189

- w dni powszednie dodatkowe kursy na trasie „Maćkowy” - Dworzec Główny o godz. 4:58 i 5:20. Od wtorku, 14.04.2020 r. ,w soboty, niedziele i święta na linii pojawi się więcej autobusów przegubowych.

 • Linia 195

- zawieszona.

 • Linia 207

- w dni powszednie o godz. 4:31 z przystanku "Osiedle Kasprowicza" dodatkowy kurs do Dworca Głównego.

 • Linia 212

- autobusy tej linii kursują na skróconej trasie Dworzec Główny - Sobieszewo.

 • Linia 232

- od wtorku, 14.04.2020 r., w dni powszednie dodatkowe kursy o 15:00 i 16:38 z Dworca Głównego do Pruszcza Gdańskiego (Rondo Kociewskie) oraz 15:41 i 17:13 z Pruszcza do Gdańska.

 • Linia 256

- w dni powszednie pojawią się dwa kursy wykonane dwoma autobusami jednocześnie: z Dworca Głównego do Jankowa o godz. 6:43, z Jankowa do Dworca Głównego o godz. 7:21.

 • Linia 258

- w dni powszednie kursy realizowane dwoma autobusami jednocześnie odbędą się podczas szczytów komunikacyjnych.

 • Linia 262

- autobusy tej linii kursować będą w dni powszednie tylko w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

 • Linia 267

- w dni powszednie wprowadzone zostają kursy wykonywane dwoma autobusami jednocześnie:

 1. o godz. 5:17 Dworzec Główny do Bysewa,
 2. dodatkowy kurs o godz. 6:33 Dworzec Główny do  Bysewa,
 3. dodatkowy kurs o godz. 5:51 Bysewo do Dworca Głównego,
 4. dodatkowy kurs o godz. 7:08 Bysewo do Dworca Głównego,  
 5. kursy „bisowe”: 13:10, 21:18 Dworzec Główny do Bysewa,
 6. kursy „bisowe”: 14:23, 22:08 Bysewo do Dworca Głównego.
 • Linia 283

- nie kursuje w soboty, niedziele i święta.

 • Linia T8

- w dni powszednie autobusy będą kursować według stałego powszedniego rozkładu jazdy.

Linie nocne

Uwaga! Wybrane kursy na liniach N1, N4, N5, N8, N12 będą obsługiwane autobusami przegubowymi.

 • Linie N3 i N8

- większa liczba kursów będzie obsługiwana autobusami przegubowymi.

 • Linia N6

- zawieszona (Uwaga! Dodatkowe kursy linii 184 o godz. 23:30 z Dworca Głównego w kierunku Niedźwiednika i o godz. 3:56 z Niedźwiednika na Dworzec Główny).

Uwaga! Autobus dodatkowy odjeżdża ok. 1-3 minuty przed podstawowym kursem. Pasażerowie, którzy nie zostaną zabrani pierwszym autobusem, powinni oczekiwać na drugi pojazd.