Przejazdy bezpłatne

Przejazdy bezpłatne

PRZEJAZDY BEZPŁATNE ŚRODKAMI GMINNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
(
wg UCHWAŁY Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku z późn. zm.)