Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Miszewskiego  2018
Kierunek:
Stogi Pasanil

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.