Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Cieszyńskiego  1246
Kierunek:
Chełm - Więckowskiego

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Niedziele i święta

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22