Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Przywidzka  1686
Kierunek:
Siedlce

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.