Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Sikorskiego  1780
Kierunek:
Chełm Cienista

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.