A co jeśli mój bilet miesięczny kupiony za dotychczasową cenę kończy się w połowie kwietnia? Czy muszę nabyć okresowy bilet dokładkowy?

Do biletów okresowych nie ma konieczności dokupowania biletów „dokładkowych”. Nabyty w marcu bilet miesięczny kończy się odpowiedniego dnia kwietnia, np. bilet kupiony 15 marca jest ważny do 14 kwietnia. Nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów.