Co z okresowymi biletami imiennymi ważnymi od poniedziałku do piątku i przez cały tydzień? Czy one również, zarówno pełnopłatne jak i ulgowe, umożliwiają podróż pociągami SKM/PKM i POLREGIO?

Tak, pod warunkiem posiadania aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca. Podróż pociągami SKM/PKM i POLREGIO możliwa jest wyłącznie między stacjami i przystankami położonymi w granicach administracyjnych Miasta Gdańska. Ważne: Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem.