Co zrobić, gdy zgubię gdańską Kartę Dużej Gdańskiej Rodziny?

Właściciel Karty lub przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zarząd Transportu Miejskiego wraz z prośbą o wydanie wtórnika Karty. Karta zagubiona zostanie zablokowana, a wtórnik Karty zostanie wydawany po opłaceniu kaucji w wysokości, tak jak za nową Kartę.