Czy bilet imienny ZTM (Gdańsk + gminy) w cenie 104 zł (ważny pon.- pt.) lub za 114 zł, również będzie uprawniał do przejazdów SKM i PolRegio, jak bilet tylko na Gdańsk za 90 zł lub 99 zł?

Tak, taki bilet będzie obowiązywał w komunikacji ZTM Gdańsk na terenie Gdańska oraz gmin ościennych (jak do tej pory) lecz w pociągach SKM/PKM i POLREGIO tylko między stacjami i przystankami położonymi w granicach administracyjnych Gdańska. Ważne: Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem.