Czy bilet okresowy imienny ZTM wspólnie z aktywną Gdańską Kartą Mieszkańca będzie obowiązywał również na trasie kolejowej PKM, czy tylko na trasie SKM między Żabianką a Śródmieściem i na trasie POLREGIO między Oliwą a Lipcami?

Imienny bilet okresowy ZTM zapisany na spersonalizowanej Karcie Mieszkańca ze zdjęciem (o tym, jak wymienić swoją Kartę Mieszkańca na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem czytaj tu), będzie obowiązywał również w pociągach SKM i POLREGIO obsługujących trasę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w granicach administracyjnych Miasta Gdańska, czyli np. z Wrzeszcza przez Port Lotniczy aż do Osowy.