Czy kupując karnet w pojeździe muszę skasować od razu te trzy bilety?

Nie. Karnet zawiera trzy osobne bilety: dwa jednoprzejazdowe i jeden bilet jednogodzinny. W zależności od celu podróży i przewidzianego czasu jej trwania należy skasować stosowny bilet.