Czy podróżując SKM/PKM PolRegio obowiązują takie same regulaminy i przepisy porządkowe, jakie obowiązują na liniach autobusowych i tramwajowych organizowanych przez ZTM?

Nie. W przewozach kolejowych obowiązują regulaminy przewozu osób, rzeczy i zwierząt danego przewoźnika kolejowego.