Imienny bilet okresowy na miasto plus kolej: jaki jest zakres jego obowiązywania?

Sieć ZTM wyłącznie w granicach Gdańska (nie dotyczy gmin sąsiednich) oraz w pociągach SKM/PKM i POLREGIO między przystankami i stacjami położonymi w granicach administracyjnych Gdańska. Ważne: Podczas kontroli biletowej w pociągach SKM i POLREGIO, pasażer ma obowiązek okazać imienny bilet miesięczny oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem.