Mam bilet miesięczny na SKM i aktywną gdańską Kartę Mieszkańca. Czy mogę również poruszać się autobusami i tramwajami po Gdańsku?

Nie. Bilet miesięczny na SKM nie upoważnia do poruszania się autobusami i tramwajami po Gdańsku.