Mam kartę miejską na okaziciela, czy uprawnia mnie to do przejazdów SKM/PKM i POLREGIO?

Nie. Bilety doładowane na kartach na okaziciela nie uprawniają do przejazdów SKM/PKM i POLREGIO.