Mam niewykorzystane papierowe bilety pełnopłatne jednoprzejazdowe po starych cenach. Czy mogę je skasować w autobusie, o ile ich wartość jest równa lub przekracza koszt biletu pełnopłatnego w nowej stawce?

W przypadku biletów jednorazowych o nominale wynikającym z poprzedniego cennika, dopuszcza się możliwość skasowania kilku biletów o niższych nominałach, których łączna wartość nie będzie niższa od wymaganej, przy czym w przypadku braku biletu 24-godzinnego pełnopłatnego możliwe jest jedynie skasowanie dwóch biletów czasowych 24-godzinnych ulgowych. Warunkiem uznania tak wniesionej opłaty jako ważnej jest skasowanie biletów w ciągu tej samej lub dwóch kolejnych minut, w tym samym pojeździe.