Nie mogę znaleźć w ofercie biletów 30-dniowych?

Od 01.04.2020 r. podział biletów okresowych wygląda następująco: bilety miesięczne i bilety semestralne. Nie będzie już biletu 30-dniowego. Zamiast biletu 30-dniowego proponujemy doładowanie do karty biletu miesięcznego, który może obowiązywać od dowolnego dnia miesiąca, a nie jak do tej pory, tylko od 1. dnia każdego miesiąca.