Podczas kontroli biletów w pociągu SKM/PKM PolRegio okazało się, że posiadany ważny bilet okresowy imienny / aktywną Gdańską Kartę Mieszkańca zostawiłam/em w domu. Czy nałożona w pociągu opłata dodatkowa będzie anulowana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu karty elektronicznej doładowanej przed kontrolą biletową ważnym biletem okresowym / aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca?

Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu w pociągach jest wystawiana przez przewoźników kolejowych. W związku z tym reklamacje w tym zakresie należy składać do przewoźnika, w pociągu którego została nałożona opłata dodatkowa.