Opłaty dodatkowe

 

Opłaty dodatkowe obowiązujące od 01 kwietnia 2020 r.

III. Opłaty dodatkowe za: cena [ zł ]
Płatne w
ciągu 7 dni
Płatne w
terminie późniejszym
- przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, 154,00 220,00
- przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, 123,20 176,00
- przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu, albo zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych – bez zachowania tych warunków, 61,60 88,00
- zatrzymanie lub zmianę trasy. 660,00
IV. Opłaty manipulacyjne:

w przypadku przedłożenia w terminie 7 dni od nałożenia opłaty, dokumentu uprawniającego do przejazdu

w przypadku wykazania w terminie 7 dni od nałożenia opłaty, faktu zgłoszenia utraty biletu okresowego w postaci karty elektronicznej i przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za przejazdy za ten okres na podstawie elektronicznej karty biletu okresowego imiennego

w przypadku przedłożenia w terminie 7 dni, ważnego biletu okresowego imiennego (tj. karty elektronicznej doładowanej przed kontrolą biletową ważnym biletem okresowym)

17,60

 

22,00

 

 

22,00