Strefy

Granice stref dotyczą tylko posiadaczy biletów okresowych