Dyrekcja ZTM

Dyrektor Sebastian Zomkowski

SEKRETARIAT

Uwaga! W związku z obostrzeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, do odwołania wstrzymane są spotkania Dyrektora ZTM w Gdańsku z Klientami w ramach skarg i interwencji. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można przekazywać pisemnie - drogą elektroniczną (na adres: ztm@gdansk.gda.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres: Zarzad Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk).

 

Godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00 (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy). Spotkania odbywają się w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Na Stoku 49, po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie pod numerem tel. 58 520 57 00

Z-ca Dyrektora
ds. Operacyjnych 
Wojciech Siółkowski

 

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
Agnieszka Wasik