Dyrekcja ZTM

Dyrektor Sebastian Zomkowski
SEKRETARIAT

Godziny przyjęć klientów w ramach skarg i interwencji:
w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00 (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy). Spotkania odbywają się w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego przy ul. Na Stoku 49, po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie pod numerem tel. 58 520 57 00

Z-ca Dyrektora
ds. Operacyjnych 
Wojciech Siółkowski

 

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
Agnieszka Wasik